Uprava

Predsjednica: Andrea Višak
Tajnica: Matea Habuš
Upravni odbor: Andrea Višak (predsjednica), Matea Habuš (tajnica), Krešimir Prevarić, Jelka Vukobratović, Hrvoje Novosel, Nino Čeredar, Marina Novosel.
Nadzorni odbor: Branka Špoljar (predsjednica), Matija Čupen, Leon Hegedić.

Dosadašnji predsjednici:

Jelka Vukobratović (2012.-2017.)
Krunoslav Stijepan Šimunec (2006. – 2012.)
Domagoj Husinec (2004. – 2006.)
Rudolf Drvenkar (2002. – 2004.)
Ivanka Konfic (1995. – 2002.)