Poziv na godišnju izvještajnu skupštinu

Održana izborna skupština

Na redovnoj izbornoj skupštini Gradskog puhačkog orkestra Križevci, održanoj 6.4.2019. u Glazbenoj školi Alberta Štrige, za novu predsjednicu Udruge izabrana je Marina Novosel, a na funkciju tajnika Juraj Nikolić, oboje dugogodišnji članovi orkestra. Novi upravni odbor udruge, uz predsjednicu Novosel i tajnika Nikolića, čine bivša predsjednica i tajnica Andrea Višak i Matea Habuš te Jelka Vukobratović, Mihaela Perović i Krešimir Prevarić, dok je za novi mandat reizabran stari nadzorni odbor u sastavu Branka Špoljar, Leon Hegedić i Matija Čupen.

Poziv na redovnu izvještajnu Skupštinu Orkestra

Pozivnica-Skupština 2018

Andrea Višak izabrana za novu predsjednicu Orkestra

U subotu, 18. veljače 2017. u Turističkom informativnom centru u Križevcima je održana izvanredna izborna skupština Gradskog puhačkog orkestra Križevci. Za novu predsjednicu orkestra izabrana je Andrea Višak, a na mjesto tajnika, čiju je dužnost do sada obnašao Nino Čeredar, skupština je izabrala Mateu Habuš. Višak i Habuš su obje dugogodišnje članice orkestra, bivše učenice Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i studentice Sveučilišta u Zagrebu.

 

Poziv na Izvanrednu izbornu Skupštinu

Pozivnica-Skupština